Stratēģija 2030

Pēdējo reizi informācija atjaunota 28.09.2023, 16:11

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir Daugavpils pilsētas pašvaldības un Augšdaugavas novada pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Pārējos pilsētas un novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentus (attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, tematiskos plānojumus u.c.) izstrādā saskaņā ar Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam.

Dokumenti

Ar apstiprināto dokumentu var iepazīties arī valsts vienotā Ģeotelpiskās informācijas portālā (geolatvija.lv) sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana", saite uz portālu.

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!