Koku ciršana 2024. gads

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.04.2024, 10:43

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu būvprojekta "Satiksmes pārvada 18.novembra ielā pārbūve, Daugavpilī " ietvaros.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Komunālās saimniecības pārvalde) paziņo, ka, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 13.12.2012. saistošo noteikumu Nr.27 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 11.punktu, publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 05000017209, 05000049108 sakarā ar būvprojekta "Satiksmes pārvada 18.novembra ielā pārbūve, Daugavpilī "  īstenošanu.    

Ierosinātājs: Komunālās saimniecības pārvalde, reģ. Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils.

Kontaktpersona: SIA "BT projekts" valdes priekšsēdētājs Andris Buliga, m.t.26578227, e-pasts: andris@btprojekts.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2024.gada 5. aprīļa līdz 2024.gada 12. aprīlim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pilsēta/ Publiskā/sabiedriskā apspriešana”: https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/publiska-sabiedriska-apspriesana/ .

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322 vai e-pastā: ksp@daugavpils.lv. 

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Komunālās saimniecības pārvalde apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta "Satiksmes pārvada 18.novembra ielā pārbūve, Daugavpilī " realizēšanu.    

Projekta apraksts un genplans

Koku saraksts

Aptaujas lapa

Foto

_____________________________________________________________________________________

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu sakarā ar autotransporta piesārņojuma avotu ietekmes stacijas uzstādīšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000052605, blakus daudzstāvu dzīvojamai mājai 18.novembra ielā 195V, Daugavpilī.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Komunālās saimniecības pārvalde) paziņo, ka, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 13.12.2012. saistošo noteikumu Nr.27 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 11.punktu, publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar autotransporta piesārņojuma avotu ietekmes stacijas uzstādīšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošajā teritorijā ar kadastra apzīmējumu 05000052605, blakus daudzstāvu dzīvojamai mājai 18.novembra ielā 195V, Daugavpilī.

Ierosinātājs: VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC), reģ. Nr. 50103237791, juridiskā adrese: Latgales iela 165, Rīga, LV - 1019.

Kontaktpersona:  LVĢMC projekta vadītājs Guntars Krīgers, tālruņa Nr. 29178704, e-pasts:

guntars.krigers@lvgmc.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2024.gada 5.aprīļa līdz 2024.gada 15.aprīlim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pilsēta/ Publiskā/sabiedriskā apspriešana”: https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/publiska-sabiedriska-apspriesana/.

Rakstiskās atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322 vai e-pastā: ksp@daugavpils.lv. 

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Komunālās saimniecības pārvalde apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus. Publiskās apspriešanas procedūras rezultāti tiks nosūtīti Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam lēmuma pieņemšanai par autotransporta piesārņojuma avotu ietekmes stacijas uzstādīšanu iepriekš minētajā adresē.

Projekta apraksts

Aptaujas lapa

Foto

_______________________________________________________________________________________

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu būvprojekta "Ostrovska ielas pārbūve posmā no Lielā ielas līdz Austrumu ielai un stāvlaukuma izbūve, Daugavpilī"  ietvaros.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Komunālās saimniecības pārvalde) paziņo, ka, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 13.12.2012. saistošo noteikumu Nr.27 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 11.punktu, publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta "Ostrovska ielas pārbūve posmā no Lielā ielas līdz Austrumu ielai un stāvlaukuma izbūve, Daugavpilī"  īstenošanu.     

Ierosinātājs: Komunālās saimniecības pārvalde, reģ. Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils.

Kontaktpersona: SIA "CERVA" ceļu būvinženiere Tatjana Borovkova, m.t.27042720,  e-pasts: cerva@inbox.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2024.gada 19.janvāra līdz 2024.gada 29.janvārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pilsēta/ Publiskā/sabiedriskā apspriešana”: https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/publiska-sabiedriska-apspriesana/ .

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322 vai e-pastā: ksp@daugavpils.lv. 

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Komunālās saimniecības pārvalde apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta "Ostrovska ielas pārbūve posmā no Lielā ielas līdz Austrumu ielai un stāvlaukuma izbūve, Daugavpilī"  realizēšanu.

Projekta apraksts

Genplāns

Aptaujas lapa

Foto

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!