Koku ciršana 2023. gads

Pēdējo reizi informācija atjaunota 19.12.2023, 15:24

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu būvprojekta "Katastrofu pārvaldības centra jaunbūve ar papildu telpām iekšlietu ministrijas iestāžu vajadzībām Siguldas ielā 20, Daugavpilī" ietvaros.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Komunālās saimniecības pārvalde) paziņo, ka, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 13.12.2012. saistošo noteikumu Nr.27 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 11.punktu, publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta "Katastrofu pārvaldības centra jaunbūve ar papildu telpām iekšlietu ministrijas iestāžu vajadzībām Siguldas ielā 20, Daugavpilī" īstenošanu.    

Ierosinātājs: Komunālās saimniecības pārvalde, reģ. Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils.

Kontaktpersona: SIA “Būvdizains”, projektētāju vadītāja Lūcija Turka-Kampāne. m.t.20021105, e-pasts: lucija.turka@buvdizains.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2023.gada 20.decembra līdz 2023.gada 29.decembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pilsēta/ Publiskā/sabiedriskā apspriešana” (https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/publiska-sabiedriska-apspriesana/).

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322 vai e-pastā: ksp@daugavpils.lv.  

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Komunālās saimniecības pārvalde apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta "Katastrofu pārvaldības centra jaunbūve ar papildu telpām iekšlietu ministrijas iestāžu vajadzībām Siguldas ielā 20, Daugavpilī" realizēšanu

Darbu apraksts

Fotofiksācija

Aptaujas lapa

Ģenerālplāns

______________________________________________________________________________

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu būvprojekta "Tautas ielas pārbūve posmā no A. Pumpura ielas līdz Ventspils ielai, Daugavpilī”  ietvaros.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Komunālās saimniecības pārvalde) paziņo, ka, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 13.12.2012. saistošo noteikumu Nr.27 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 11.punktu, publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta "Tautas ielas pārbūve posmā no A. Pumpura ielas līdz Ventspils ielai, Daugavpilī” īstenošanu.    

Ierosinātājs: Komunālās saimniecības pārvalde, reģ. Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils.

Kontaktpersona: Projektētājs SIA "CERVA" Tatjana Borovkova-m.t.27042720, e-pasts: cerva@inbox.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2023.gada 30.novembra līdz 2023.gada 10.decembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pilsēta/ Publiskā/sabiedriskā apspriešana” (https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/publiska-sabiedriska-apspriesana/).

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322 vai e-pastā: ksp@daugavpils.lv.  

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Komunālās saimniecības pārvalde apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta "Tautas ielas pārbūve posmā no A. Pumpura ielas līdz Ventspils ielai, Daugavpilī” realizēšanu.

Darbu apraksts

Fotofiksācija

Aptaujas lapa

Ģenerālplāns

______________________________________________________________

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu būvprojekta "Brīvības ielas pārbūve posmā no Pārdaugavas ielas līdz Aiviekstes ielai, Daugavpilī” ietvaros.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Komunālās saimniecības pārvalde) paziņo, ka, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 13.12.2012. saistošo noteikumu Nr.27 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 11.punktu, publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta "Brīvības ielas pārbūve posmā no Pārdaugavas ielas līdz Aiviekstes ielai, Daugavpilī” īstenošanu.    

Ierosinātājs: Komunālās saimniecības pārvalde, reģ. Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils.

Kontaktpersona: Projektētājs SIA "CERVA" Tatjana Borovkova-m.t.27042720, e-pasts: cerva@inbox.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2023.gada 30.novembra līdz 2023.gada 10.decembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pilsēta/ Publiskā/sabiedriskā apspriešana” (https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/publiska-sabiedriska-apspriesana/).

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322 vai e-pastā: ksp@daugavpils.lv.  

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Komunālās saimniecības pārvalde apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta būvprojekta "Brīvības ielas pārbūve posmā no Pārdaugavas ielas līdz Aiviekstes ielai, Daugavpilī” realizēšanu.

Darbu apraksts

Fotofiksācija

Aptaujas lapa

Ģenerālplāns

_____________________________________________________________

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu būvprojekta "Ēkas Muzeja ielā 3, kadastra apzīmējums 0500 001 3901 001 pārbūve un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana" ietvaros.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Komunālās saimniecības pārvalde) paziņo, ka, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 13.12.2012. saistošo noteikumu Nr.27 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 11.punktu, publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta  "Ēkas Muzeja ielā 3, kadastra apzīmējums 0500 001 3901 001 pārbūve un tai pieguļošās teritorijas labiekārtošana" īstenošanu.   

Ierosinātājs: Mākslu izglītības kompetences centrs "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola", reģ. Nr. 90000064918, juridiskā adrese: Saules iela 8, Daugavpils. 

Kontaktpersona: SIA "BRK projekti" ainavu arhitekte Kristīne Garde, m.t. +371 27034425, e-pasts: kristine.garde1@gmail.com.

Publiskā apspriešana notiek no 2023.gada 30.novembra līdz 2023.gada 07.decembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pilsēta/ Publiskā/sabiedriskā apspriešana” (https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/publiska-sabiedriska-apspriesana/).

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322 vai e-pastā: ksp@daugavpils.lv. 

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Komunālās saimniecības pārvalde apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Satiksmes pārvada ar pievedceļiem izbūve Smiltenes un Kandavas ielu rajonā, Daugavpilī” realizēšanu.  

Darbu apraksts

Fotofiksācija

Aptaujas lapa

Ģenerālplāns

Shēma

_________________________________________________________________

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu būvprojekta "Kastaņu ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz Plūmju ielai 32, Daugavpilī"  ietvaros.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Komunālās saimniecības pārvalde) paziņo, ka, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 13.12.2012. saistošo noteikumu Nr.27 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 11.punktu, publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta "Kastaņu ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz Plūmju ielai 32, Daugavpilī" īstenošanu.    

Ierosinātājs: Komunālās saimniecības pārvalde, reģ. Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils.

Kontaktpersona: Projektētājs SIA "CERVA" Tatjana Borovkova-m.t.27042720, e-pasts: cerva@inbox.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2023.gada 30.novembra līdz 2023.gada 10.decembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pilsēta/ Publiskā/sabiedriskā apspriešana” (https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/publiska-sabiedriska-apspriesana/).

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322 vai e-pastā: ksp@daugavpils.lv.  

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Komunālās saimniecības pārvalde apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta " Kastaņu ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz Plūmju ielai 32, Daugavpilī "  realizēšanu.

Darbu apraksts

Fotofiksācija

Aptaujas lapa

Ģenerālplāns

__________________________________________________________________________________________

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu būvprojekta "Smilgu ielas pārbūve posmā no 18.novembra ielas līdz gājēju tiltiņam, Daugavpilī"  ietvaros.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Komunālās saimniecības pārvalde) paziņo, ka, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 13.12.2012. saistošo noteikumu Nr.27 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 11.punktu, publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta "Smilgu ielas pārbūve posmā no 18.novembra ielas līdz gājēju tiltiņam, Daugavpilī"  īstenošanu.    

Ierosinātājs: Komunālās saimniecības pārvalde, reģ. Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils.

Kontaktpersona: Projektētājs SIA "CERVA" Tatjana Borovkova-m.t.27042720, e-pasts: cerva@inbox.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2023.gada 24.novembra līdz 2023.gada 04.decembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pilsēta/ Publiskā/sabiedriskā apspriešana” (https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/publiska-sabiedriska-apspriesana/).

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322 vai e-pastā: ksp@daugavpils.lv.  

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Komunālās saimniecības pārvalde apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta "Smilgu ielas pārbūve posmā no 18.novembra ielas līdz gājēju tiltiņam, Daugavpilī"  realizēšanu.

Darbu apraksts

Fotofiksācija

Aptaujas lapa

Ģenerālplāns

___________________________________________________________________________

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu projekta “Daugavpils cietokšņa dārza rekonstrukcija Komandanta ielā 6, Daugavpilī” ietvaros.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Komunālās saimniecības pārvalde) paziņo, ka, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 13.12.2012. saistošo noteikumu Nr.27 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 11.punktu, publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar projekta “Daugavpils cietokšņa dārza rekonstrukcija Komandanta ielā 6, Daugavpilī” īstenošanu.   

Ierosinātājs: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāara iela 1, Daugavpils.

Kontaktpersona: Daugavpils valstspilsetas pašvaldības Attīstības departamenta vecākais eksperts projektu jautājumos Artjoms Mahlins, tālr. Nr. 29354115, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2023.gada 12.jūlija līdz 2023.gada 20.jūlijam.

Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. Nr. 65476319, 65476322, Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrā, Nikolaja ielā 5, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. Nr. 65424043, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pilsēta/ Publiskā/sabiedriskā apspriešana” (https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/publiska-sabiedriska-apspriesana/).  

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322 vai e-pastā: ksp@daugavpils.lv, Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrā, Nikolaja ielā 5, Daugavpilī, tālr. Nr. 65424043.   

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Komunālās saimniecības pārvalde apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar projekta “Daugavpils cietokšņa dārza rekonstrukcija Komandanta ielā 6, Daugavpilī” īstenošanu.  

Darbu apraksts

Fotofiksācija

Ģenerālplāns

Aptaujas lapa

Inventarizācija

Apstādījumu plāns

________________________________________________________________________________

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koka ciršanu plānotās ieceres “Asfalta seguma atjaunošanas darbi Kauņas ielā posmā no Puškina ielas līdz Miera ielai, Daugavpilī” ietvaros

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Komunālās saimniecības pārvalde) paziņo, ka, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 13.12.2012. saistošo noteikumu Nr.27 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 11.punktu, publiskajai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koka ciršanu sakarā ar plānotās ieceres  “Asfalta seguma atjaunošanas darbi Kauņas ielā posmā no Puškina ielas līdz Miera ielai, Daugavpilī” īstenošanu. Izciršanai paredzētais koks aug Kauņas ielā, Daugavpilī (zemes vienības kadastra apzīmējums 05000040059), pretī īpašumam Miera ielā 28.    

Ierosinātājs: Komunālās saimniecības pārvalde, reģ. Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils.

Kontaktpersona: Komunālās saimniecības pārvaldes vecākais mežzinis Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2023.gada 31.marta līdz 2023.gada 11.aprīlim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pilsēta/ Publiskā/sabiedriskā apspriešana” (https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/publiska-sabiedriska-apspriesana/).

Rakstiskās atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322 vai e-pastā: ksp@daugavpils.lv. 

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Komunālās saimniecības pārvalde apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koka ciršanu sakarā ar plānotās ieceres  “Asfalta seguma atjaunošanas darbi Kauņas ielā posmā no Puškina ielas līdz Miera ielai, Daugavpilī” īstenošanu.  

Darbu apraksts

Fotofiksācija

Aptaujas lapa

____________________________________________________________________

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu būvprojekta “Auto stāvlaukuma izbūve Dzintaru ielā 2A un Dzintaru ielā 2B (zemes kad. apz. 05000290030 un 05000290031), Daugavpilī” ietvaros.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Komunālās saimniecības pārvalde) paziņo, ka, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 13.12.2012. saistošo noteikumu Nr.27 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 11.punktu, publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Auto stāvlaukuma izbūve Dzintaru ielā 2A un Dzintaru ielā 2B (zemes kad. apz. 05000290030 un 05000290031), Daugavpilī”  īstenošanu.    

Ierosinātājs: Komunālās saimniecības pārvalde, reģ. Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils.

Kontaktpersona: Projektētājs SIA "CERVA" Tatjana Borovkova-m.t.27042720, e-pasts: cerva@inbox.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2023.gada 01.februāra līdz 2023.gada 15.februārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pilsēta/ Publiskā/sabiedriskā apspriešana” (https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/publiska-sabiedriska-apspriesana/).

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322 vai e-pastā: ksp@daugavpils.lv.  

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Komunālās saimniecības pārvalde apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Auto stāvlaukuma izbūve Dzintaru ielā 2A un Dzintaru ielā 2B (zemes kad. apz. 05000290030 un 05000290031), Daugavpilī” realizēšanu.  

Darbu apraksts

Fotofiksācija

Ģenerālplāns

Aptaujas lapa

____________________________________________________________________________________________

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu būvprojekta “Satiksmes pārvada ar pievedceļiem izbūve Smiltenes un Kandavas ielu rajonā Daugavpilī” ietvaros.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Komunālās saimniecības pārvalde) paziņo, ka, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 13.12.2012. saistošo noteikumu Nr.27 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 11.punktu, publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta  “Satiksmes pārvada ar pievedceļiem izbūve Smiltenes un Kandavas ielu rajonā, Daugavpilī” īstenošanu.    

Ierosinātājs: Komunālās saimniecības pārvalde, reģ. Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils.

Kontaktpersona: Apvienības “BVT” (SIA “BRD Projekts” un SIA “Vektors T”) projekta vadītājs Mārtiņš Matvejs, tālr. 26339138, martins.matvejs@brd.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2023.gada 10.janvāra līdz 2023.gada 20.janvārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pilsēta/ Publiskā/sabiedriskā apspriešana” (https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/publiska-sabiedriska-apspriesana/).

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322 vai e-pastā: ksp@daugavpils.lv.  

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Komunālās saimniecības pārvalde apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Satiksmes pārvada ar pievedceļiem izbūve Smiltenes un Kandavas ielu rajonā, Daugavpilī” realizēšanu.

Nocērtamie koki 1

Nocērtamie koki 2

Skaidrojošs raksts un fotofiksācija

Ģenerālplāns

Segumu un labiekārtojuma specifikacija

Aptaujas lapa

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!