Šobrīd Daugavpilī

Koku ciršana 2022. gads

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.10.2022, 16:50

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu būvprojekta “Esošās tramvaju līnijas pārbūve tramvaju 2. maršrutā, posmā no 18. Novembra un Ventspils ielu krustojuma līdz Jāņa ielai, Daugavpilī” ietvaros.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – komunālās saimniecības pārvalde) paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta  “Esošās tramvaju līnijas pārbūve tramvaju 2. maršrutā, posmā no 18. Novembra un Ventspils ielu krustojuma līdz Jāņa ielai, Daugavpilī” īstenošanu. 

Ierosinātājs: AS “Daugavpils satiksme” reģ. Nr.41503002269, juridiskā adrese: 18.novembra iela 183, Daugavpils. Kontaktpersona: Jeļena Ladigina, SIA “REM PRO” projektu vadītāja, tālr: +371 27711906, rem@rem.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2022.gada 28.oktobra līdz 2022.gada 04.novembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pilsēta/ Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322 vai e-pastā: ksp@daugavpils.lv

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Esošās tramvaju līnijas pārbūve tramvaju 2. maršrutā, posmā no 18. Novembra un Ventspils ielu krustojuma līdz Jāņa ielai, Daugavpilī” realizēšanu.  

Nocērtamie koki

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Ģenerālplāns

Aptaujas lapa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no 7K-10 Zeļinska un Arhitektu ielu krustojuma  līdz 7K-14 Cialkovska un arhitektu ielu krustojumam ar atzarojumiem Ķīmiķu mikrorajonā, Daugavpilī” ietvaros.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – komunālās saimniecības parvalde) paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta  “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no 7K-10 Zeļinska un Arhitektu ielu krustojuma līdz 7K-14 Cialkovska un arhitektu ielu krustojumam ar atzarojumiem Ķīmiķu mikrorajonā, Daugavpilī” īstenošanu.

Ierosinātājs: PAS “Daugavpils siltumtīkli” reģ. Nr.41503002495, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils. Kontaktpersona: PAS “Daugavpils siltumtīkli” juridiskās nodaļas vadītāja Vineta Skladova, tālr. +371 65407563, e-pasts: vineta.skladova@dsiltumtikli.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2022.gada 21.jūnija līdz 2022.gada 30.jūnijam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pilsēta/ Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322 vai e-pastā: ksp@daugavpils.lv

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no 7K-10 Zeļinska un Arhitektu ielu krustojuma līdz 7K-14 Cialkovska un arhitektu ielu krustojumam ar atzarojumiem Ķīmiķu mikrorajonā, Daugavpilī” realizēšanu. 

Nocērtamie koki

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Ģenerālplāns

Aptaujas lapa

Foto

------------------------------------------------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 004 9109, blakus īpašumam Tautas ielā 2.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Komunālās saimniecības pārvalde) paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par plānoto koku ciršanu Daugavpils valstspilsētai piederošajā teritorijā ar kadastra apzīmējumu 0500 004 9109, blakus īpašumam Tautas ielā 2, Daugavpilī. Koki bojā Daugavpils Svēto mocekļu Borisa un Gļeba pareizticīgās katedrāles žoga konstrukciju, aizsedz katedrāles fasādi.

Ierosinātājs: Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Daugavpils un Rēzeknes diecēze, reģ.Nr.40801052299, juridiskā adrese: 18.novembra iela 95, Daugavpils. Kontaktpersona: priesteris Pāvels Tkačenko, tālr. 25879807, e-pasts: sobor.daugavpils@gmail.com

Publiskā apspriešana notiek no 2022.gada 10.jūnija līdz 2022.gada 28.jūnijam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Pilsēta/ Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Komunālās saimniecības pārvaldē, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322 vai e-pastā: ksp@daugavpils.lv

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Komunālās saimniecības pārvalde apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanas ieceri Daugavpils valstspilsētai piederošajā teritorijā ar kadastra apzīmējumu 0500 004 9109, blakus īpašumam Tautas ielā 2 realizēšanu.

Aptaujas lapa

Privātuma paziņojums

Darbu apraksts

Foto

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!