Šobrīd Daugavpilī

Koku ciršana 2020. gads

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.10.2020, 14:15

Paziņojums par koku ciršanas ieceri Daugavpils saskaņas pamatskolas teritorijā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Parādes ielā 7, Daugavpilī (zemes kadastra apzīmējums 05000011311) sakarā ar Daugavpils saskaņas pamatskolas iesniegumu. Iesniegumā Daugavpils saskaņas pamatskola norāda uz to, ka koki bojā sporta laukuma segumu, kā arī izsaka bažas, ka koku sanitārais stāvoklis ir pasliktinājies un tie var apdraudēt ēkas ekspluatāciju un skolēnu drošību.  

Ierosinātājs: Daugavpils saskaņas pamatskola, reģ.Nr.2712901237, juridiskā adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī, kont.pers.: Daugavpils saskaņas pamatskolas direktore Jeļena Vucēna, e-pasts: saskanas.psk@gmail.com, tālr. 65425870

Publiskā apspriešana notiek no 2020.gada 05.oktobra līdz 2020.gada 15.oktobrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322, vai nosūtot uz e-pastu: ksp@daugavpils.lv.  

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar Daugavpils saskaņas pamatskolas iesniegumu.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Foto

-----------------------------------------------------------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR KOKU CIRŠANAS IECERI DAUGAVPILS CIETOKŠŅA AIZSARGVAĻŅOS

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Daugavpils Cietokšņa aizsargvaļņos (zemes kadastra apzīmējumi 05000112102, 05000112202).

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, kont. pers.: vecākais mežzinis Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2020.gada 14.aprīļa līdz 2020.gada 24.aprīlim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā “Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” e-pastā: ksp@daugavpils.lv.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu Daugavpils Cietokšņa aizsargvaļņos

Aptaujas lapa

Nocērtamie koki

Foto

--------------------------------------------

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu būvprojekta

"Vidējā spiediena (P<0,4MPa) sadales gāzesvada jaunbūve Jātnieku ielā no Tukuma ielas līdz īpašumam Jātnieku ielā 25, Daugavpilī" ietvaros.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta "Vidējā spiediena (P<0,4MPa)sadales gāzesvada jaunbūve Jātnieku ielā no Tukuma ielas līdz īpašumam Jātnieku ielā 25, Daugavpilī" īstenošanu, zemes kadastra apzīmējums 05000044522.   

Ierosinātājs: AS “Gaso”, reģ.Nr.40203108921, juridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga. Kontaktpersona.: AS “Gaso” inženieris-konsultants Eduards Hrapāns, tālr. 65404009, e-pasts: eduards.hrapans@gaso.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2020.gada 17.februāra līdz 2020.gada 24.februārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Vidējā spiediena (P<0,4MPa)sadales gāzesvada jaunbūve Jātnieku ielā no Tukuma ielas līdz īpašumam Jātnieku ielā 25, Daugavpilī” realizēšanu.  

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Plāns

Foto

---------------------------------------------------------------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta

““Brjanskas ielas posmā no Sēlijas ielas līdz Lielā ielai pārbūve, Daugavpilī”īstenošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Brjanskas ielas posmā no Sēlijas ielas līdz Lielā ielai pārbūve, Daugavpilī” īstenošanu, zemes kadastra apzīmējumi 05000152313, 05000151416.   

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī. Kontaltpersona.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2020.gada 22.janvāra līdz 2020.gada 29.janvārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar “Brjanskas ielas posmā no Sēlijas ielas līdz Lielā ielai pārbūve, Daugavpilī” realizēšanu.  

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Plāns

Foto