Šobrīd Daugavpilī

Koku ciršana 2020. gads

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.02.2020, 11:58

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu būvprojekta

"Vidējā spiediena (P<0,4MPa) sadales gāzesvada jaunbūve Jātnieku ielā no Tukuma ielas līdz īpašumam Jātnieku ielā 25, Daugavpilī" ietvaros.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta "Vidējā spiediena (P<0,4MPa)sadales gāzesvada jaunbūve Jātnieku ielā no Tukuma ielas līdz īpašumam Jātnieku ielā 25, Daugavpilī" īstenošanu, zemes kadastra apzīmējums 05000044522.   

Ierosinātājs: AS “Gaso”, reģ.Nr.40203108921, juridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga. Kontaktpersona.: AS “Gaso” inženieris-konsultants Eduards Hrapāns, tālr. 65404009, e-pasts: eduards.hrapans@gaso.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2020.gada 17.februāra līdz 2020.gada 24.februārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Vidējā spiediena (P<0,4MPa)sadales gāzesvada jaunbūve Jātnieku ielā no Tukuma ielas līdz īpašumam Jātnieku ielā 25, Daugavpilī” realizēšanu.  

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Plāns

Foto

---------------------------------------------------------------------------------------------

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta

““Brjanskas ielas posmā no Sēlijas ielas līdz Lielā ielai pārbūve, Daugavpilī”īstenošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Brjanskas ielas posmā no Sēlijas ielas līdz Lielā ielai pārbūve, Daugavpilī” īstenošanu, zemes kadastra apzīmējumi 05000152313, 05000151416.   

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī. Kontaltpersona.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2020.gada 22.janvāra līdz 2020.gada 29.janvārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar “Brjanskas ielas posmā no Sēlijas ielas līdz Lielā ielai pārbūve, Daugavpilī” realizēšanu.  

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Plāns

Foto