Koku ciršana 2019. gads

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.03.2019, 13:39

Paziņojums  par koku ciršanas ieceri Daugavpils Cietokšņa 3.bastiona rajonā un Lidotāju ielas rajonā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku, kuru sakņu sistēma grauj nocietinājuma konstrukciju, ciršanu Daugavpils Cietokšņa 3.bastiona rajonā (zemes vienības kadastra apzīmējums 05000112202) un Lidotāju ielas rajonā (zemes vienības kadastra apzīmējums 05000112207).

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils.

Kontaktpersona: Jānis Ostrovskis, tālr. 28445600, e-pasts: janis.ostrovskis@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2019.gada 11.marta līdz 2019.gada 15.martam.

Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā “Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu Daugavpils Cietokšņa 3.bastiona rajonā un Lidotāju ielas rajonā.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Foto

 ——

 Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta „Auto stāvlaukuma pārbūve Jātnieku ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000052826, Daugavpilī”, īstenošanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta „Auto stāvlaukuma pārbūve Jātnieku ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000052826, Daugavpilī”, īstenošanu.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans @daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2019.gada 22.februāra līdz 2019.gada 28.februārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta „Auto stāvlaukuma pārbūve Jātnieku ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000052826, Daugavpilī” realizēšanu.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Ģenplāns

Foto

——

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta „Auto stāvlaukuma pārbūve Tartu ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000080416, Daugavpilī”, īstenošanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta „Auto stāvlaukuma pārbūve Tartu ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000080416, Daugavpilī”, īstenošanu.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2019.gada 22.februāra līdz 2019.gada 28.februārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta „Auto stāvlaukuma pārbūve Tartu ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000080416, Daugavpilī” realizēšanu.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Plāns

Foto

——

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Tukuma ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000045725, Daugavpilī”, īstenošanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Tukuma ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000045725, Daugavpilī” īstenošanu.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2019.gada 22.februāra līdz 2019.gada 28.februārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Tukuma ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000045725, Daugavpilī”  realizēšanu.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Ģenplāns

Foto

——

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vaļņu ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000110914, Daugavpilī”, īstenošanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vaļņu ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000110914, Daugavpilī”, īstenošanu.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2019.gada 22.februāra līdz 2019.gada 28.februārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta „Auto stāvlaukuma izbūve Vaļņu ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000110914, Daugavpilī” realizēšanu.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Skice

Foto

——

Paziņojums par koku ciršanas ieceri Sēlijas ielā posmā no Brjanskas ielas līdz Liginišķu ielai, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai atkārtoti tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Sēlijas ielā posmā no Brjanskas ielas līdz Liginišķu ielai, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekrītošā teritorijā, lai novērstu faktorus, kas apdraud satiksmes drošību un traucē ielas uzturēšanu.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī.

Kontaktpersona: Oksana Grigorjeva, tālr.65476321, e-pasts: oksana.grigorjeva@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2019.gada 13.februāra līdz 2019.gada 22.februārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr.65476321, 65476322, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Aptaujas lapa

Darbu apraksts

Foto

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!