Šobrīd Daugavpilī

Koku ciršana 2018. gads

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.12.2018, 11:23

Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta

“Ventspils iela posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai, Līvānu ielas posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai, Aglonas ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai, Avotu ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai, Užvaldes ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī” īstenošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Ventspils iela posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai, Līvānu ielas posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai, Aglonas ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai, Avotu ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai, Užvaldes ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī”     īstenošanu, zemes kadastra apzīmējumi 05000041602, 05000041324, 05000041209, 05000042423, 05000041222, 05000041221, 05000042323, 05000040516, 05000041214, 05000050507, 05000050502.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī. Kontaltpersona.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 10.decembra līdz 2018.gada 14.decembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar “Ventspils iela posmā no Jātnieku ielas līdz Višķu ielai, Līvānu ielas posmā no Ventspils ielas līdz Kauņas ielai, Aglonas ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai, Avotu ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai, Užvaldes ielas posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai pārbūve, Daugavpilī” realizēšanu


Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta

“Skolas ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Pieneņu ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Staru ielas posma no Dostojevska ielas līdz Staru iela 80 pārbūve, Daugavpilī.” īstenošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Skolas ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Pieneņu ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Staru ielas posma no Dostojevska ielas līdz Staru iela 80 pārbūve, Daugavpilī.”    īstenošanu, zemes kadastra apzīmējumi 05000133507, 05000133409, 05000133309, 05000133208, 05000133111, 05000134436, 05000134315, 05000134212, 05000134114, 05000134018, 05000133917, 05000133823, 05000133724, 05000133824.  

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī. Kontaltpersona.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 10.decembra līdz 2018.gada 14.decembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Skolas ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Pieneņu ielas posmā no Komunālās ielas līdz Blaumaņa ielai, Staru ielas posma no Dostojevska ielas līdz Staru iela 80 pārbūve, Daugavpilī.”  realizēšanu.


Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta

“Līksnas ielas posmā no Līksnas ielas 1 līdz Ormaņu ielai pārbūve, Daugavpilīīstenošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Līksnas ielas posmā no Līksnas ielas 1 līdz Ormaņu ielai pārbūve, Daugavpilī” īstenošanu, zemes kadastra apzīmējumi 05000080323, 05000080148.   

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī. Kontaltpersona.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 10.decembra līdz 2018.gada 14.decembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar “Līksnas ielas posmā no Līksnas ielas līdz Ormaņu ielai pārbūve, Daugavpilī” realizēšanu.


Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta

“Bauskas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai, Grodņas ielas posmā no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai pārbūve, Daugavpilī” īstenošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Bauskas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai, Grodņas ielas posmā no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai pārbūve, Daugavpilī” īstenošanu, zemes kadastra apzīmējumi 05000031720, 05000031519, 05000031606.  

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī. Kontaktpersona.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 10.decembra līdz 2018.gada 14.decembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar “Bauskas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai, Grodņas ielas posmā no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai pārbūve, Daugavpilī” realizēšanu.


Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta

„Darba un Aizpilsētas ielu no Smilšu ielas līdz Miera ielai pārbūve, Daugavpilī”   īstenošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta „Darba un Aizpilsētas ielu no Smilšu ielas līdz Miera ielai pārbūve, Daugavpilī”  īstenošanu, zemes kadastra apzīmējumi 05000052115, 05000052215.  

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī. Kontaltpersona.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 10.decembra līdz 2018.gada 14.decembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta „Miera ielas posmā no Grodņas ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī”  realizēšanu.


Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta

„Miera ielas posmā no Grodņas ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī”  īstenošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta „Miera ielas posmā no Grodņas ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī” īstenošanu, zemes kadastra apzīmējumi 05000044924, 05000046220, 05000047425, 05000052119.  

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī. Kontaltpersona.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 10.decembra līdz 2018.gada 14.decembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta „Miera ielas posmā no Grodņas ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī”  realizēšanu.


Paziņojums par koku ciršanas ieceri Sēlijas ielā posmā no Brjanskas ielas līdz Liginišķu ielai, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Sēlijas ielā posmā no Brjanskas ielas līdz Liginišķu ielai, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekrītošā teritorijā, lai novērstu faktorus, kas apdraud satiksmes drošību un traucē ielas uzturēšanu.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī.

Kontaktpersona: Oksana Grigorjeva, tālr.65476321, e-pasts: oksana.grigorjeva@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 06.novembra līdz 2018.gada 12.novembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr.65476321, 65476322, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.


Paziņojums  par koku ciršanas ieceri Daugavpils cietokšņa galvenā aizsargvalnī no 1.bastiona līdz 3.bastionam

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Daugavpils cietokšņa galvenā aizsargvalnī no 1.bastiona līdz 3.bastionam (zemes vienības kadastra apzīmējumi 0500 011 2202 un 0500 011 2102), kuru sakņu sistēma grauj nocietinājuma konstrukciju.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils.

Kontaktpersona: Jānis Ostrovskis, tālr.28445600, e-pasts: janis.ostrovskis@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 30.oktobra līdz 2018.gada 07.novembrim.

Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr.65476478, 65476319, Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrā, Nikolaja ielā 5, Daugavpilī, tālr.65424042, darba dienās darba laikā, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā “Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā un Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrā, Nikolaja ielā 5, Daugavpilī.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu Daugavpils cietokšņa galvenā aizsargvalnī no 1.bastiona līdz 3.bastionam.Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta „Dzelzceļu ielas pārbūve posmā no Nometņu ielas līdz Vidus ielai, Vidus ielas pārbūve posmā no Dzelzceļu ielas līdz Ūdensvada ielai, Gajoka rūpnieciskajā zonā, Daugavpilī” realizāciju

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Vidus un Podnieku ielās, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekrītošā teritorijā, kuri traucē veikt ielu pārbūvi.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas Daugavpils pilsētas dome, Reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, kontaktpersona: Aleksandrs Kampāns, tālr.65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 09.aprīļa līdz 2018.gada 13.aprīlim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr.65476319, 65476478, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.


Par koku un citu nelikvīdu ciršanas ieceri Daugavpils cietokšņa galvenā aizsargvaļņa iekšējā daļā no 4.Bastiona līdz 3.Bastionam

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Daugavpils cietokšņa galvenā aizsargvaļņa iekšējā daļā no 4.Bastiona līdz 3.Bastionam (zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.0500 011 2202), jo koku sakņu sistēma grauj nocietinājuma konstrukcijas un rada draudus aizsargvaļņa ilgtspējībai.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, kontaktpersona: Daugavpils cietokšņa pārvaldnieks Jānis Ostrovskis, tālr.28445600, e-pasts: janis.ostrovskis@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 19.marta līdz 2018.gada 23.marta. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476478, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā “Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu Daugavpils cietokšņa galvenā aizsargvaļņa iekšējā daļā no 4.Bastiona līdz 3.Bastionam.


Koku ciršana sakarā ar daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām Zeļinska skvēra labiekārtojumu un apgaismojuma izbūvi, Daugavpilī 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām Zeļinska skvēra labiekārtojumu un apgaismojuma izbūvi.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Tatjana Borovkova SIA „Cerva”, juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7, Daugavpilī, tālr.29113332, e-pasts: cerva@inbox.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 14.marta līdz 2018.gada 20.martam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas domes internēta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr.65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu ar daudzdzīvokļu dzīvojamā kvartāla starp Zeļinska, Arhitektu un Inženieru ielām Zeļinska skvēra labiekārtojumu un apgaismojuma izbūvi, Daugavpilī.


Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta “Gajoka skvēra labiekārtošana un apgaismojuma izbūve, Daugavpilī” īstenošanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Gajoka skvēra labiekārtošana un apgaismojuma izbūve, Daugavpilī” īstenošanu.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@inbox.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 09.februāra līdz 2018.gada 16.februārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar “Gajoka skvēra labiekārtošana un apgaismojuma izbūve, Daugavpilī” realizēšanu.


Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta “Jātnieku skvēra labiekārtošana un apgaismojuma izbūve” īstenošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Jātnieku skvēra labiekārtošana un apgaismojuma izbūve” īstenošanu.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@inbox.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 09.februāra līdz 2018.gada 16.februārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar “Jātnieku skvēra labiekārtošana un apgaismojuma izbūve” realizēšanu.


Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta "Sēlijas skvēra labiekārtošana un apgaismojuma izbūve" īstenošanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar "Sēlijas skvēra labiekārtošana un apgaismojuma izbūve" īstenošanu.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@inbox.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 09.februāra līdz 2018.gada 16.februārim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar "Sēlijas skvēra labiekārtošana un apgaismojuma izbūve" realizēšanu.