Šobrīd Daugavpilī

Koku ciršana 2017. gads

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.08.2018, 16:01

Paziņojums par koka ciršanu pretī dzīvojamās mājas Tālavas ielā 2, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde” tika saņemts iesniegums no Tālavas iela 2 īpašnieces ar lūgumu nozāģēt vienu Āra bērzu ar stumbra apkārtmēru 1.3 metru augstumā no sakņu kakla 173 cm Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekrītošā teritorijā pretī dzīvojamās mājas Tālavas ielā 2 žoga vārtiem, sakarā ar to, ka koks aug pārāk tuvu vārtiem un sagādā grūtības mājā dzīvojošam cilvēkam ar kustības traucējumiem.

Uz apsekošanas brīdi un vizuāli novērtējot koka sanitāro stāvokli dabā tika konstatēts, ka koka stumbrs ir stabils, monolīts, bez mehāniskiem bojājumiem, vizuāli nav konstatētas slimības inficēšanas, kaitēkļu invadēšanas pazīmes, vainags simetrisks, zaļoksnējs, kompakts, bez kalstošiem zariem vainagā, līdz ar to var secināt, ka koks ir vitāls un labā sanitārā stāvoklī.

Sakarā ar augstāk minēto publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par viena Āra bērza ar stumbra apkārtmēru 173 cm nozāģēšanu pie dzīvojamās mājas Tālavas ielā 2, Daugavpilī.

Ierosinātājs: Dzīvojamās mājas Tālavas iela 2 īpašniece.

Kontaktpersona: Renāta Medika, tālr. 65476478, e-pasts: renata.medika@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2017.gada 13.septembra līdz 2017.gada 19.septembrim. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr.65476478, 65476322, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv,sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr.65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koka ciršanu pretī dzīvojamai mājai Tālavas ielā 2, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekrītošā teritorijā.


Paziņojums par koku ciršanas ieceri Daugavpils Cietokšņa 4.bastiona rajonā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Daugavpils Cietokšņa 4.bastiona rajonā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-011-2202), kuru sakņu sistēma grauj nocietinājuma konstrukciju.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils.

Kontaktpersona: Jānis Ostrovskis, tālr. 28445600, e-pasts: janis.ostrovskis@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2017.gada 05.septembra līdz 2017.gada 11.septembrim.

Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476478, 65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā “Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr. 65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu Daugavpils Cietokšņa 4.bastiona rajonā.


Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta „Cēsu ielas posmā no Liliju ielas līdz Liepziedu ielai pārbūve Daugavpilī” realizāciju

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Cēsu ielas rajonā, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekrītošā teritorijā, kuri traucē veikt braucamā ceļa pārbūvi.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kontaktpersona: Artūrs Džeriņš, tālr. 65476232, e-pasts: arturs.dzerins@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2017.gada 10.jūlija līdz 2017.gada 14.jūlijam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr.65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.


Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar būvprojekta „ Piebraucamā ceļa un ietves pārbūve, Odu ielas rajonā, Daugavpilī” realizāciju

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Odu ielas rajonā, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekrītošā teritorijā, kuri traucē veikt piebraucamā ceļa un ietves pārbūvi.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas dome, Reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, kontaktpersona: Aleksandrs Kampāns, tālr. 65476319, e-pasts: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2017.gada 28.jūnija līdz 2017.gada 04.jūlijam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr.65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.


Paziņojums par koku ciršanas ieceri sakarā ar bērnu rotaļu laukuma drošības uzlabošanu un labiekārtošanu Lielā ielā 193, Daugavpils pilsētas piekrītošā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0500 018 1808, Daugavpilī 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar bērnu rotaļu laukuma drošības uzlabošanu un labiekārtošanu Lielā ielā 193, Daugavpilī.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Oksana Grigorjeva, tālr.65476321, e-pasts: oksana.grigorjeva@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2017.gada 30.maija līdz 2017.gada 05.jūnijam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr.65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes internēta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr.65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar bērnu rotaļu laukuma drošības uzlabošanu un labiekārtošanu Lielā ielā 193, Daugavpilī.


Paziņojums par koku ciršanas ieceri būvprojekta „Auto stāvlaukuma pārbūve Stacijas ielā 63, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000014811, Daugavpilī” ietvaros

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar projektu „Auto stāvlaukuma pārbūve Stacijas ielā 63, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000014811, Daugavpilī”.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Artūrs Džeriņš, tālr. 65476323, e-pasts: arturs.dzerins@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2017.gada 10.maija līdz 2017.gada 15.maijam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr.65476478, 65476322, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr.65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojektu „Auto stāvlaukuma pārbūve Stacijas ielā 63, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000014811, Daugavpilī”.


Paziņojums par koku ciršanas ieceri būvprojekta “Auto stāvlaukuma pārbūve Ventspils ielā 67, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000041810 un 05000042217, Daugavpilī” ietvaros

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Auto stāvlaukuma pārbūve Ventspils ielā 67, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000041810 un 05000042217, Daugavpilī” īstenošanu.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Artūrs Džeriņš, tālr. 65476323, e-pasts: arturs.dzerins@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2017.gada 10.maija līdz 2017.gada 15.maijam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr.65476323, 65476322, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr.65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Auto stāvlaukuma pārbūve Ventspils ielā 67, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000041810 un 05000042217, Daugavpilī” īstenošanu.


Paziņojums par koku ciršanas ieceri būvprojekta “Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī” ietvaros

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku un krūmu ciršanu sakarā ar būvprojekta “Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī” īstenošanu.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Igors Prelatovs, tālr. 65476406, e-pasts: igors.prelatovs@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2017.gada 01.marta līdz 2017.gada 09.martam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr.65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr.65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Valkas ielas posmā no Jātnieku ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī” īstenošanu.


Paziņojums par koku ciršanas ieceri būvprojekta “Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūve, Daugavpilī” ietvaros

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku un krūmu ciršanu sakarā ar būvprojekta “Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūve, Daugavpilī” īstenošanu.

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers.: Igors Prelatovs, tālr. 65476406, e-pasts: igors.prelatovs@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2017.gada 27.februāra līdz 2017.gada 07.martam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr.65476319, 65476322, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā, tālr.65476322.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūve, Daugavpilī” īstenošanu.


Paziņojums par koku ciršanas ieceri Daugavpils Cietokšņa iekšējā vaļņa daļā starp 5.bastionu un 6.bastionu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu Daugavpils Cietokšņa iekšējā vaļņa daļā starp 5.bastionu un 6.bastionu (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 011 1101).

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils. Kontaktpersona: Cietokšņa pārvaldnieks Jānis Ostrovskis, tālr.28445600, e-pasts: janis.ostrovskis@daugavpils.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2017.gada 22.februāra līdz 2017.gada 03.martam. Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr.65476319, 65476478, Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrā, Nikolaja ielā 5, Daugavpilī, tālr.65424042, darba dienās darba laikā un Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā “Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 1.stāvā un Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrā, Nikolaja ielā 5, Daugavpilī

Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopo, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu par koku ciršanu Daugavpils Cietokšņa iekšējā vaļņa daļā starp 5.bastionu un 6.bastionu.