Šobrīd Daugavpilī

2012. gads

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.08.2018, 10:38

Varšavas ielas (posmā no 18.Novembra ielas līdz Smilsu ielai Daugavpilī) rekonstrukcija


Liepājas ielas (posmā no 18.novembra ielas līdz Avotu ielai, Daugavpilī) rekonstrukcija


Detālplānojuma „Ielu izveide Ziemeļu industriālā zonā” publiskā apspriešana

Grafiskā daļa:


Par Romas katoļu baznīcas būvniecību Nometņu ielā 99, Ruģeļu mikrorajonā, Daugavpilī (kadastra Nr.0500 021 0803)

Romas katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diacēze, reģistrācijas Nr.90000519196, juridiskā adrese Latgales iela 88, Rēzeknē, paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti būvniecības ieceres vizuālie materiāli Romas katoļu baznīcas būvniecībai Nometņu ielā 99, Daugavpilī (kad.Nr. 0500 021 0803)

Projektētājs – SIA “Rēzeknes būvprojekts”, reģistrācijas Nr.LV42403019677, juridiskā adrese Zemnieku iela 16a-2a, Rēzekne, LV-4601, tālrunis 64633886, e-pasts – rezbp@inbox.lv.

Informatīvie materiāli no 2012.gada 29.jūnija līdz 2012.gada 30.jūlijam apskatāmi Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Daugavpilī, Raiņa ielā 28 un Daugavpils pilsētas domē - 2.stāvā, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, darba dienās darba laikā, un interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana, tālrunis 65457160

Atsauksmes iesniedzamas līdz 2012.gada 30.jūlijam plkst.18.00 Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Daugavpilī, Raiņa ielā 28 un Daugavpils pilsētas domē - 1.stāvā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba dienās darba laikā.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2012.gada 12.jūlijā Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Daugavpilī, Raiņa ielā 28, plkst.16.30.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Pilsētplānošanas un būvniecības departaments jautājumu virzīs izskatīšanai Daugavpils pilsētas domē, tālrunis 65457160


Paziņojums par daugavas ielas (posmā no Vienības tilta līdz Daugavas un Vaļņu ielas krustojumam) rekonstrukcijas ieceri

Daugavpils pilsētas dome paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli Daugavas ielas (posmā no Vienības tilta līdz Daugavas un Vaļņu ielas krustojumam) rekonstrukcijai.

Būvniecības ieceres ierosinātājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiska adrese Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, tālr. 65407782, kont.pers. Vasīlijs Kuzmins, tālr.65476316, vasilijs.kuzmins@daugavpils.lv

Projektētājs: Personu grupa SIA “Vertex Projekti”, reģ.Nr.40003842450 un SIA „SKA projekts” reģ.Nr.45403018537, juridiskā adrese Mārupes novads, “Mārtiņmuiža”, LV 2167, kont.persona Jānis Vasaraudzis, tālr. 67860127, janis@vertexprojekti.lv.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 10.04.2012 līdz 10.05.2012 Daugavpils pilsētas domes telpās, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2.stāvā, tālr.65404344, un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457161, darba dienās darba laikā, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā – Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 26.04.2012, plkst.16.30, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Pilsētplānošanas un būvniecības departaments jautājumu gatavos izskatīšanai Daugavpils pilsētas Domes sēdē.


Paziņojums par bērnu spēļu laukumu izveidošanas ieceri Daugavpils pilsētā pēc adresēm: Slavas skvērā, Gaismas ielā 4,6 (Ruģeļu mikrorajonā) un Ventas ielas rajonā (kadastra Nr.05000372124).

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par bērnu spēļu laukumu izveidošanas ieceri Daugavpils pilsētā pēc adresēm: Slavas skvērā, Gaismas ielā 4,6 (Ruģeļu mikrorajonā) un Ventas ielas rajonā (kadastra Nr.05000372124).

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, kont.pers. Oksana Grigorjeva, tālr. 654-76321, oksana.grigorjeva@daugavpils.lv.

Planšetu izstrādātājs: SIA „Palisāde.lv”, reģ.Nr.41503051546, juridiskā adrese: Rīgas iela 16-14, Daugavpilī, kont.pers. K.Lielausis, tālr. 29142641, grafits3@inbox.lv.