Šobrīd Daugavpilī

NOSLĒDZĀS VESELĪBAS NODARBĪBAS SKOLAS VECUMA BĒRNIEM Pilsētas ziņas

187
NOSLĒDZĀS VESELĪBAS NODARBĪBAS SKOLAS VECUMA BĒRNIEM

Laika periodā no 2019.gada augusta līdz 2020.gada martam Daugavpils pilsētas skolēniem vecuma no 7 līdz 17 gadiem bija piedāvātās bezmaksas “Veselības nodarbības skolas vecuma bērniem ar boksa elementiem”, kuru mērķis bija nodrošināt boksa tehnikas, pareizas elpošanas apgūšanu.  Tika novadītās 180 nodarbības, katrai grupai 12 nodarbības. Kopā aktivitātē piedalījās 319 bērni.

Treneri atzīme, ka galvenokārt nodarbības apmeklēja fiziski vāji attīstīti, kā arī emocionāli nestabili bērni. Katrai grupai tika izstrādāta noteikta sporta programma, un katram bērnam tika nodrošināta individuāla pieeja. Nodarbību laikā bērni attīstīja vispārējo fizisko sagatavotību un apguva boksa iemaņas un elementus, tādus kā boksa stāja, sitieni, specifiskas kustības, aizsardzība un uzbrukums. Fiziskas aktivitātes palīdzēja bērniem attīstīt ātrumu, veiklību, izturību un spēku, kā arī uzlabot koordināciju un lokanību. Nodarbības iemācīja bērnus pārvaldīt savas emocijas, viņi kļuva mierīgāki, mazāk agresīvi un emocionāli stabilāki. Treneri iemācīja bērnus, ka sports var palīdzēt izvairīties no negatīvam domām, emocijām un stresa.

Viens no treneru uzdevumiem bija piesaistīt bērnus no nepilnām, maznodrošinātām ģimenēm, kā arī sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, lai visiem būtu iespēja sportot un būt fiziski aktīviem. Nodarbības notika dažādos Daugavpils pilsētas mikrorajonos - Krīžos, Ķīmiķu ciematā, Grīvā, Jaunbūvē, Ruģeļos.

Treneri piebilst, ka viņu mērķis bija ne tikai fiziski attīstīt dalībniekus un iemācīt viņiem boksa elementus, bet arī padarīt tā, lai bērniem būtu interese un vēlme turpināt nodarboties turpmāk. Pēc nodarbību ciklu noslēguma, 230 bērni atnāca izmēģināt sevi boksa zālē, 80 no tiem palika un jau sāka piedalīties sacensībās.

Nodarbības tika īstenotas projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101  „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros.