Šobrīd Daugavpilī

DAUGAVPILS CIETOKSNĪ SAKĀRTOTS VĒL VIENS PULVERPAGRABS Pilsētas ziņas

331
DAUGAVPILS CIETOKSNĪ SAKĀRTOTS VĒL VIENS PULVERPAGRABS

Ir noslēgts projekts “Amatniecība bez robežām”, kuru īstenoja Latgales plānošanas reģions, sadarbībā ar vairākām Latgales pašvaldībām.

(Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, kā arī Eiropas Savienības viedokli).

No 2021. gada augusta līdz 2022. gada jūnijam projekta ietvaros tika veikti 8. bastiona Pulvera pagraba ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas būvdarbi Daugavpils cietoksnī.

Ir veikts jumta konstrukcijas remonts, nomainīts tā segums uz cietoksnim daudz atbilstošāku cinkoto skārdu; esošajās logu ailēs uzstādīti jaunie logu rāmji, jo visi vēsturiskie logi ir zuduši; uzstādīta jaunā koka durvju vērtne cietokšņa vēsturiskai videi raksturīgajā izskatā; kā arī veikti fasāžu lokālo bojājumu remontdarbi (skursteņa, karnīzes un cokola iekritušā posma remonts).

Paredzēts, ka bijušo šaujampulvera noliktavu turpmāk varētu izmantot amatnieki darbnīcu iekārtošanai vai dažādu ekspozīciju veidošanai. 8. bastiona teritoriju ar tajā ietilpstošajām ēkām paredzēts attīstīt kā Amatnieku pilsētiņu.

Bez šiem būvdarbiem, projektā tika iegādāti 10 LED gaismekļi, kurus izmantos pulverpagraba iekštelpu, kā arī ārējo fasāžu izgaismošanai pasākumu laikā.

Eiropas Savienības pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektu Nr. LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām” (Craftsmanship Without Borders) 42 mēnešu laikā īstenoja Latgales plānošanas reģions kā vadošais partneris. Projekta partneri bija Daugavpils pilsētas pašvaldība, Augšdaugavas novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība un Rēzeknes novada pašvaldība. Projekta mērķis bija veicināt amatniecības attīstību, sekmējot jaunu kopīgu produktu un pakalpojumu radīšanu, kā arī atbalstīt amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanā un veicināšanā.

Projekta kopējais budžets: 799 740.50 EUR, t. sk. mūsu pašvaldības daļa: 51 500 EUR, no kuriem 90% sastādīja programmas līdzekļi.

Vairāk par projektu var uzzināt šeit un šeit.

Informāciju sagatavoja:

Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta

Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

Tālr.: 65404222, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv