Aptauja par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstību Daugavpilī Pilsētas ziņas

544
Aptauja par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstību Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība līdz 26. janvārim aicina uzņēmējus piedalīties aptaujā un izteikt savu viedokli par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstību pilsētā.

Lai noskaidrotu komersantu interesi par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstību Daugavpils pilsētas industriālajās teritorijās, Daugavpils valstspilsētas pašvaldība līdz 26. janvārim rīko tiešsaistes aptauju. APTAUJA PIEEJAMA TE.

Uzņēmējiem ir iespēja kļūt par pašvaldības sadarbības partneriem, lai piedalītos uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības projektā. Projektu plānots sagatavot ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.3. pasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku"  ietvaros.

Ar detalizētāku informāciju par atlasi var iepazīties CFLA tīmekļvietnē https://www.cfla.gov.lv/lv/6-1-1-3.

Pašvaldība aicina atsaukties un līdz 26. janvārim aizpildīt anketu tos uzņēmējus, kuri būtu ieinteresēti attīstīt uzņēmējdarbības infrastruktūru Daugavpilī.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!