Iesniegt informāciju

APTAUJA PAR KOMERSANTA INTERESI ATTĪSTĪT UZŅĒMĒJDARBĪBAS INFRASTRUKTŪRU

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība vēlas noskaidrot komersantu interesi par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstību Daugavpils pilsētas industriālajās teritorijās, piedaloties projektā kā sadarbības partnerim.

Projektu plānots sagatavot ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam
6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.3. pasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku"  ietvaros.

Ar detalizētāku informāciju par atlasi var iepazīties CFLA tīmekļvietnē https://www.cfla.gov.lv/lv/6-1-1-3

Lūdzam komersantus, kuriem būtu interese attīstīt uzņēmējdarbības infrastruktūru, atsaukties un aizpildīt anketu līdz 31.01.2024.

 

Privātuma paziņojums