Šobrīd Daugavpilī

28.JŪNIJĀ NOTIKS DEGVIELAS UZPILDES STACIJAS UN AUTOMAZGĀTAVAS SPORTA IELĀ 8A BŪVNIECĪBAS IECERES PREZENTĀCIJA Pilsētas ziņas

552
28.JŪNIJĀ NOTIKS DEGVIELAS UZPILDES STACIJAS UN AUTOMAZGĀTAVAS SPORTA IELĀ 8A BŪVNIECĪBAS IECERES PREZENTĀCIJA

No 13. jūnija līdz 13. jūlijam Daugavpils iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties pašvaldības rīkotajā publiskajā apspriešanā un izteikt savu viedokli par Degvielas uzpildes stacijas un automazgātavas būvniecības ieceri Sporta ielā 8a un b/n, Daugavpilī. 28.jūnijā plkst.17.00 Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (kā arī tiešsaistes režīmā "MS Teams" platformā) notiks šīs būvniecības ieceres prezentācija. 

Saskaņā ar 28.10.2014. Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtības noteikumu 10.1.3. apakšpunktu, būvniecības ierosinātājs organizē būvniecības ieceres prezentāciju.

Prezentācijas mērķis ir informēt interesantus par būvniecības ieceri, tās funkcionālajiem un arhitektoniskajiem risinājumiem, uzklausīt izteiktos viedokļus, ierosinājumus, komentārus, iebildumus un sniegt atbildes uz klātesošo uzdotajiem jautājumiem.

Prezentāciju vada būvniecības ierosinātājs vai tā pilnvarota persona.
Informācija par prezentācijas vietu un laiku, proti, 28.06.2022. plkst. 17.00 Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,  norādīta paziņojuma tekstā, aptaujas lapā un uz būvtāfeles, tiešsaistē “MS Teams” platformā, pieslēgšanās saite: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzRkZWZiZGYtNmY0NS00NDg3LWE3MzItNmU0YjNiYjNhMDdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a17edf67-502c-4c7c-809f-3dba3abeb777%22%2c%22Oid%22%3a%22c322865f-2f6a-46a3-9fcf-9a67350dc364%22%7d

Ar ierosinājumu par degvielas uzpildes stacijas un automazgātavas būvniecību Daugavpilī pilsētas pašvaldībā vērsās SIA “CIRCLE K Latvia”. Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 2022. gada 21. aprīļa lēmumu, publiskajai apspriešanai tiek nodota būvniecības iecere ''Degvielas uzpildes stacija un automazgātavas jaunbūves Sporta iela 8a un b/n, Daugavpils''.

Ieceres ierosinātājs: SIA "Circle K Latvia"

Projektētājs: SIA Arhitektūras un dizaina birojs ''5. Avēnija''

Publiskās apspriešanas norises termiņšno 2022. gada 13. jūnija līdz 2022. gada 13. jūlijam.

Materiāli izvietoti apskatei:

  • Zemesgabalā ar kad.nr. 0500 001 0141 un 0500 001 0104 Sporta ielā 8A un b/n, Daugavpilī (informatīvais stends),
  • Daugavpils pilsētas pašvaldības telpās, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr.65404344, darba dienās darba laikā,
  • Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160, darba dienās darba laikā,
  • Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”,
  • Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē bis.gov.lv, sadaļā „Būvniecības lietas/par būvniecības procesiem”.

Atsauksmes iesniedzamas līdz 2022. gada 13. jūlijam Daugavpils pilsētas pašvaldības informācijas birojā, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr.65404344, vai Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160. Elektroniski atsauksmes var iesniegt e-pastā: ppdep@daugavpils.lv (izmantojot drošu elektronisko parakstu).

Lēmums

Būvtāfele

Planšete

Aptaujas lapa

Privātuma paziņojums

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa,

Pilsētplānošanas un būvniecības departaments