Šobrīd Daugavpilī

Administratīvā ēka Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 11

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.08.2018, 14:33

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis

Valsts aizsardzības Nr. 4766

Adrese: Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 11 

Ēka celta 19.gs. beigās kā dzīvojamā ēka. Saskaņā ar eklektisma perioda arhitektūras tradīciju  celtnes fasādēs dažādi variēta baroka tēma, izmantojot arī atsevišķās klasicisma formas, kuras kārtotas orderu tektonikai atbilstošā , bet sīkā ,eklektismam raksturīgā ritmikā ar neiztrūkstošām starpdzegām, pilastriem, kartušām ar maskaroniem un sandrikiem. Ēku vainago bagātīgi profilēta dzega.