Šobrīd Daugavpilī

Informācija par Latvijas - Baltkrievijas vienkāršoto robežšķērsošanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.09.2021, 11:38

Ar Latvijas Republikas 28.10.2010. likumu pieņemta un apstiprināta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības Vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/173

Šī Vienošanās nosaka vietējās pierobežas satiksmes atļauju izsniegšanas un vienkāršotas robežas šķērsošanas kārtību Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotājiem, lai viņi varētu uzturēties otras valsts pierobežas teritorijā šādos gadījumos:

a) regulāra piedalīšanās kultūras, izglītības, zinātniskos un sporta pasākumos, ko rīko Pušu valstu valsts pārvaldes institūcijas un iestādes, vai to organizēšana;

b) piederošs vai valdījumā esošs nekustamais īpašums;

c) radinieku apmeklēšana;

d) radinieku smaga slimība vai nāve;

e) radinieku apbedījuma vietu apmeklēšana;

f) medicīniskās palīdzības saņemšana;

g) piedalīšanās pasākumos, kas saistīti ar vietējām tradīcijām un reliģisku rituālu piekopšanu;

h) regulāru kontaktu īstenošana saimnieciskas darbības jomā bez tiesībām strādāt.

Saskaņā ar Vienošanos vienkāršotā robežšķērsošana sniedz iespēju abu valstu pavalstniekiem šķērsot ārējo robežu bez vīzām, izmantojot vietējās pierobežas satiksmes atļaujas. Dzīvošana pierobežas teritorijā nav pamats, lai iesniegtu pieteikumu vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai.

Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas izsniedz, pamatojoties uz Pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstiem, kurus sastāda pierobežas teritorijas vietējās pašvaldības un sniedz tās Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulātā Daugavpilī.

INFORMĒJAM!

Pierobežas teritoriju iedzīvotāju saraksts vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai no 02.08.2021

Pierobežas teritoriju iedzīvotāju saraksts vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai no 03.05.2021

Pierobežas teritoriju iedzīvotāju saraksts vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai no 01.02.2021

Daugavpils pilsētas iedzīvotāji IESNIEGUMU par personas datu iekļaušanu pierobežas teritoriju iedzīvotāju ceturkšņa sarakstā (2022.gada I. ceturksnis) var iesniegt:

  • līdz 2021.gada 21. decembrim Daugavpils pilsētas pašvaldībā K.Valdemāra ielā 1, 1.stāvā, Informācijas birojā. Tālrunis uzziņām - 654 04321,  vai  elektroniski, sūtot uz e-pastu - maija.frolova@daugavpils.l

 Personas, kuras iesniedza iesniegumu no 22.06.2021. līdz 23.09.2021., sākot no 2021.gada 01.novembra, pa tālr.654 20965, 654 24262 darba dienās plkst.14.00 – 17.00, var iepriekš pierakstīties dokumentu iesniegšanai Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulātā vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai.

Baltkrievijas ģenerālkonsulātā noteiktajā datumā vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai pierobežas teritoriju iedzīvotāji iesniedz šādus dokumentus (darba dienās plkst. 08.00-12.00):

  • Pasi  un tās kopiju;
  • Datorrakstā aizpildītu anketu, kas pieejama http://latvia.mfa.gov.by/docs/prigran.doc 
  • 2 krāsainas fotogrāfijas (3x4cm);
  • Dokumentu, kas apliecina, ka ir noslēgts medicīniskās apdrošināšanas līgums;
  • Baltkrievijas Republikas pierobežas teritorijas vairākkārtējās apmeklēšanas  nepieciešamības apliecinošus dukumentus;
  • Dzīvesvietas deklarēšanas izziņa, kas apliecina dzīvošanu pierobežas  teritorijā ne mazāk kā vienu gadu dokumentu iesniegšanas brīdī;
  • Pensionāra/ invaliditātes apliecība + kopija (ja ir).

 

Vietējās pierobežas satiksmes atļauju izsniedz 12 darba dienu laikā no dienas, kad iesniegti dokumenti Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulātā Daugavpilī, 18.Novembra ielā 44.

*Iepriekšēja pierakstīšanās dokumentu iesniegšanai Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulātā Daugavpilī vietējās pierobežas satiksmes atļaujai notiek ne agrāk kā 21 kalendāro dienu līdz iepriekš izsniegtās pierobežas atļaujas darbības termiņa beigām.