Šobrīd Daugavpilī

Informācija par Latvijas - Baltkrievijas vienkāršoto robežšķērsošanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.11.2020, 12:55

Ar Latvijas Republikas 28.10.2010. likumu pieņemta un apstiprināta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības Vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/173

Saskaņā ar Vienošanos vienkāršotā robežšķērsošana sniedz iespēju abu valstu pavalstniekiem šķērsot ārējo robežu bez vīzām, izmantojot vietējās pierobežas satiksmes atļaujas. Dzīvošana pierobežas teritorijā nav pamats, lai iesniegtu pieteikumu vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai.

Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas izsniedz, pamatojoties uz Pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstiem, kurus sastāda pierobežas teritorijas vietējās pašvaldības un sniedz tās Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulātā Daugavpilī.

INFORMĒJAM!

Pierobežas teritoriju iedzīvotāju saraksts vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai no 05.05.2020

Pierobežas teritoriju iedzīvotāju saraksts vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai no 03.08.2020

Pierobežas teritoriju iedzīvotāju saraksts vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai no 02.11.2020

Daugavpils pilsētas iedzīvotāji IESNIEGUMU par personas datu iekļaušanu pierobežas teritoriju iedzīvotāju ceturkšņa sarakstā (2020.gada IV ceturksnis) var iesniegt:

  • līdz 2020.gada 19.decembrim Daugavpils pilsētas bibliotēkās pēc iepriekšējā pieraksta;
  • līdz 2020.gada 22.decembrim Daugavpils pilsētas domes Informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, 1.stāvā, Informācijas birojā. Tālrunis uzziņām - 654 04321, e-pasts - kristine.ivanova@daugavpils.lv 

Personas, kuras iesniedza iesniegumu no 19.06.2020. līdz 22.09.2020., sākot ar 2020.gada 2.novembri, pa tālr.654 20965, 654 24262 darba dienās plkst.14.00 – 17.00, var iepriekš pierakstīties dokumentu iesniegšanai Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulātā vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai.

Baltkrievijas ģenerālkonsulātā noteiktajā datumā vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai pierobežas teritoriju iedzīvotāji iesniedz šādus dokumentus (darba dienās plkst. 08.00-12.00):

  • derīgu ceļošanas dokumentu – pase vai braukšanas dokuments persona bez pilsonības + kopija;
  • datorrakstā aizpildītu anketu, kas pieejama http://latvia.mfa.gov.by/docs/prigran.doc 
  • dokumentu oriģināli (izziņas, dzimšanas apliecība, laulības apliecība);
  • 2 krāsainas fotogrāfijas (3x4cm);
  • dokumentu, kas apliecina, ka ir noslēgts medicīniskās apdrošināšanas līgums;
  • pensionāra/ invaliditātes apliecība + kopija (ja ir).

Nepieciešamības gadījumā ģenerālkonsulāts var pieprasīt dokumentus, kas pierāda nepieciešamību vairākkārtējai Baltkrievijas Republikas pierobežas apmeklēšanai, kā arī izziņu par deklarēto dzīves vietu.

Vietējās pierobežas satiksmes atļauju izsniedz 12 darba dienu laikā no dienas, kad iesniegti dokumenti Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulātā Daugavpilī, 18.Novembra ielā 44.

*Iepriekšēja pierakstīšanās dokumentu iesniegšanai Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulātā Daugavpilī vietējās pierobežas satiksmes atļaujai notiek ne agrāk kā 21 kalendāro dienu līdz iepriekš izsniegtās pierobežas atļaujas darbības termiņa beigām.