Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2019/15, “Būvuzraudzības veikšana ERAF līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.08.2019, 15:48
Identifikācijas numurs:
DŪ-2019/15
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Atklāts konkurss
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Publikācijas EIS mājaslapā:
Kontaktpersona:
Kontaktpersona iepirkumu jautājumos: iepirkumu speciāliste Daina Strode, tālrunis 65444607, fakss 65425547, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv.
Publicēšanas datums:
29.08.2019
Iesniegšanas termiņš:
30.09.2019

1.Pasūtītājs (finansējuma saņēmējs): SIA “Daugavpils ūdens”

Reģ.Nr.: 41503002432

Juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401

Kontaktinformācija: Daina Strode (tālr. 65444607, 65444565, fakss 65425547, e-pasta adrese: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv),

 2.Projekta, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums:

“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18/I/008

 3.Iepirkuma procedūras nosaukums:

“Būvuzraudzības veikšana ERAF līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/15

4.Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Būvuzraudzības veikšana Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, kā arī Pasūtītāja iepirkuma procedūras “Būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” rezultātā noslēgta iepirkuma līguma ietvaros, saskaņā ar Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām.

CPV kods: 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība).     

 5. Nolikuma pieejamība internetā, saņemšanas kārtība, vieta un laiks:

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, ar kuriem bez maksas var iepazīties Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, kā arī SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana” no iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem papīra formātā var iepazīties SIA “Daugavpils ūdens” Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku.

6.Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks:

Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.septembrim plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2019.gada 30.septembrī plkst.10:00, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, SIA „Daugavpils ūdens” pārvaldes ēkas Apspriežu zālē. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklātā.