Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2019/15, “Būvuzraudzības veikšana ERAF līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 31.03.2020, 15:12
Identifikācijas numurs:
DŪ-2019/15
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Atklāts konkurss
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Līgumcena EUR bez PVN:
19500 €
Publikācija EIS tīmekļvietnē:
Piegādātājs:
SIA "Firma L4"
Kontaktpersona:
Kontaktpersona iepirkumu jautājumos: iepirkumu speciāliste Daina Strode, tālrunis 65444607, fakss 65425547, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv.
Publicēšanas datums:
29.08.2019
Iesniegšanas termiņš:
30.09.2019 10:00:00
Iereģistrēts un parakstīts:
14.11.2019
Uzvarētājs:

SIA "Firma L4" = 19500 EUR

1.Pasūtītājs (finansējuma saņēmējs): SIA “Daugavpils ūdens”

Reģ.Nr.: 41503002432

Juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401

Kontaktinformācija: Daina Strode (tālr. 65444607, 65444565, fakss 65425547, e-pasta adrese: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv),

 2.Projekta, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums:

“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18/I/008

 3.Iepirkuma procedūras nosaukums:

“Būvuzraudzības veikšana ERAF līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/15

4.Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Būvuzraudzības veikšana Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, kā arī Pasūtītāja iepirkuma procedūras “Būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” rezultātā noslēgta iepirkuma līguma ietvaros, saskaņā ar Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām.

CPV kods: 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība).     

 5. Nolikuma pieejamība internetā, saņemšanas kārtība, vieta un laiks:

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, ar kuriem bez maksas var iepazīties Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, kā arī SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana” no iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem papīra formātā var iepazīties SIA “Daugavpils ūdens” Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku.

6.Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks:

Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.septembrim plkst.10:00 pēc vietējā laika.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2019.gada 30.septembrī plkst.10:00, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, SIA „Daugavpils ūdens” pārvaldes ēkas Apspriežu zālē. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklātā.

 

 

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

 

“Būvuzraudzības veikšana ERAF līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/15

 

  1. Pasūtītājs (finansējuma saņēmējs): SIA “Daugavpils ūdens”

Reģ.Nr.:41503002432

Juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401

Kontaktinformācija: Daina Strode vai Svetlana Romāne (tālr. 65444607, 65407525, fakss 65425547,            e-pasta adrese: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv)

 

  1. Projekta, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums:

“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18/I/008

 

  1. Iepirkuma procedūras nosaukums:

“Būvuzraudzības veikšana ERAF līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”, identifikācijas Nr.DŪ-2019/15

 

  1. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Būvuzraudzības veikšana Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, kā arī saskaņā ar nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.

CPV kods: 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība)

 

  1. Līguma veids:

Būvuzraudzības līgums saskaņā ar nolikumam pievienoto līguma projektu.

 

  1. Pretendenta, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums un reģ. numurs:

SIA “Firma L4”, reģ.Nr.40003236001, jur. adrese Jelgavas iela 90, Rīga, LV–1004

 

  1. Pretendenta piedāvātā līgumcena:

Pretendents

Finanšu piedāvājumā norādīta kopsumma (EUR bez PVN)

Pēc finanšu piedāvājuma pārbaudes, kopsumma (EUR bez PVN)

SIA “Firma L4”

19 500.00

19 500.00

 

  1. Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:

2019.gada 14.oktobrī.

 

_____________________________________________________________________________

Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra