30.05.2024. Lēmums Nr. 309. Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 10 “Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.07.2024, 15:02
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!