Šobrīd Daugavpilī

23.12.2019. Lēmums Nr.801 Par grozījumiem 10.10.2019. Daugavpils pilsētas domes lēmumā Nr.611 “Par līguma slēgšanu par aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu ar Latgales reģiona attīstības aģentūru un aprīkojuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36