Šobrīd Daugavpilī

10.10.2019. Lēmums Nr.611 Par līguma slēgšanu par aprīkojuma bezatlīdzības lietošanu ar Latgales reģiona attīstības aģentūru un aprīkojuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36