Šobrīd Daugavpilī

12.12.2019. Lēmums Nr.792 Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36