Šobrīd Daugavpilī

ZS 28.03.2019. Lēmums Nr.156 Par nekustamā īpašuma Stropu ielā 40, Daugavpilī, daļas un saimniecības pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36