Šobrīd Daugavpilī

29.08.2019. Lēmums Nr.538 Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012306, Rīgas ielas 65 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.08.2019, 17:29