Šobrīd Daugavpilī

Par Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem” apstiprināšanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.08.2019, 17:29

2010.gada 22.aprīlī                                                           Nr.10      32.§

 

                                                                                                             Lēmums Nr. 279

 

 

Par  Nolikuma “Par Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem” apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts apbalvojumu likuma 2.panta otro daļu, Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumiem Nr.957 “Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi”, Latvijas Valsts prezidenta kancelejas 2010.gada 20.aprīļa vēstuli Nr.1006 “Par Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem”, ko parakstījusi Valsts Heraldikas komisijas priekšsēdētāja vietniece administratīvajos jautājumos Ramona Umblija, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2010.gada 4.februāra sēdes protokolu Nr.3, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

  1. Apstiprināt Nolikumu “Par Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem” (pielikumā).

 

  1. Lēmumu un Nolikumu “Par Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem” publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” .

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          J. Lāčplēsis