Šobrīd Daugavpilī

27.12.2018. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2018.gada _.decembra saistošie noteikumi Nr. _ "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2018.gadam"" un to paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38

Kopējā informācija

dokumenta_veids:
projekti
status:
active_document
dok_nr:
36
Publicēts:
19.12.2018