Šobrīd Daugavpilī

Laulības reģistrācija

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.08.2021, 17:11

Konsultācija un laulību reģistrācijas dokumentu pieņemšana notiek 4.kabinetā   

Informatīvais tālrunis: 65476780

  • Iesnieguma veidlapa ir jāaizpilda Dzimtsarakstu nodaļā personīgi klāt esot un uzrādot pases. Ja laulībā stājas atkārtoti, jāuzrāda dokuments par iepriekšējās laulības pārtraukšanu.
  • Ja viena no pusēm, kura vēlas stāties laulībā ir ārvalstnieks, jāiesniedz attiecīgās ārvalsts institūcijas dokuments, ka nav šķēršļu laulības noslēgšanai.
  • Iesniedzot laulības pieteikumu, ir jāsamaksā valsts nodeva 14 EUR apmērā; no valsts nodevas ir atbrīvoti 1. un 2.grupas invalīdi, kā arī personas, kuras normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.

Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks

  • Otrdiena 8.00 - 14.00
  • Trešdiena 9.00 – 12.00 un 14.00 – 18.00
    (no 1.oktobra līdz 31.martam pieņemšana notiek līdz 17.00)
  • Ceturtdiena 9.00 – 14.00
  • Piektdiena 9.00 – 12.00 un 14.00 - 16.00