Šobrīd Daugavpilī

Aktuāli

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.08.2018, 17:05

Iespēja pieteikties pirmslaulības mācību programmai!

Informācija par Pirmslaulību apmācību programmu pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā:

https://www.tm.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/informativie-materiali/bukleti

Informācija par pieteikšanos Pirmslaulību apmācību programmai pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā:

https://www.tm.gov.lv/lv/pakalpojumi/nozares-pakalpojumi-1/laulibu-registracija-1