Arhīvs

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.04.2023, 13:37

Informatīvais tālrunis: 65422575, 65425056

Dokumentu izsniegšana notiek 1.kabinetā

 • Pēc personas iesnieguma Daugavpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa izsniedz vai izsūta atkārtotu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību pamatojoties uz laulības, dzimšanas, miršanas reģistriem.
 • Atkārtotu dzimšanas apliecību izsniedz pilngadīgai personai.
 • Nepilngadīgas personas atkārtotu dzimšanas apliecību izsniedz vecākiem, aizbildņiem, adoptētājiem.
 • Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem var saņemt atkārtotu dzimšanas apliecību, ja viņai ir personu apliecinošs dokuments.
 • Atkārtotu laulības apliecību izsniedz personām, par kuru laulību izdarīts ieraksts.
 • Ja laulība ir šķirta izsniedz izziņu vai izrakstu no reģistra.
 • Atkārtotu miršanas apliecību izsniedz mirušā radiniekiem.
 • Valsts nodevas likme par atkārtotu civilstāvokļa akta apliecības izsniegšanu ir 7,00 EUR (noteikta  LR Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra  noteikumos Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”).  

Arhīvā glabājas arī civilstāvokļa aktu reģistri no 1921.gada, kuros ir iespējams atrast ziņas no baznīcu metriku grāmatām par dzimušo un kristīto reģistriem, saderināto, laulāto reģistriem, mirušo reģistriem

Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks

 • Pirmdiena 9.00 – 14.00
 • Otrdiena 8.00 - 14.00
 • Trešdiena 9.00 – 12.00 un 14.00 – 18.00
  (no 1.oktobra līdz 31.martam pieņemšana notiek līdz 17.00)
 • Ceturtdiena 9.00 – 14.00
 • Piektdiena 9.00 – 12.00 un 14.00 – 16.00 
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!