Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

156
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde 2019.gada 10.janvārī, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

2.

Par sociālo darbinieku individuālo supervīziju izdevumiem 2019.gada budžeta.

3.

Par ieteikumu pacēlāja demontāžai un finanšu līdzekļiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” 2019.gada budžeta demontāžas darbu apmaksai

4.

Par atbalstu līdzekļu iekļaušanai Daugavpils pilsētas domes 2019.gada budžeta projektā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja Nonna Jakubovska