Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

189
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 10.janvārī, plkst.16.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 22.aprīļa nolikumā Nr.5 „Nolikums par Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas Mārketinga un projektu vadītāja I.Andiņa

 

 

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.446 „Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece S.Krapivina

 

 

3.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja N.Jakubovska

 

 

4.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” maksas pakalpojumu cenrādi

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš

 

 

5.

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna

 

 

6.

Par atbalstu Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas projektam „Nākotnes skola top šodien”

7.

Par atbalstu Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas projektam „Kāda ir tava identitāte?”

 

Ziņotājs – Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors A.Broks

 

 

8.

Par ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7705 002, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7705, 18.novembra ielā 43, Daugavpilī, nojaukšanu

9.

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte