Šobrīd Daugavpilī

Attīstības komitejas sēde Domes ziņas

128
Attīstības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēde 2019.gada 10.JANVĀRĪ, plkst. 9.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2.st.sēžu zālē

 

Darba kārtība

1.

Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

 

Ziņotājs:

Inta Ruskule, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītāja, Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.446

“Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu”

 

Ziņotājs:

Svetlana Krapivina, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece

3.

Informatīvais ziņojums par Daugavpils cietokšņa 7. bastiona atjaunošanas darbiem

 

Ziņotājs:

Artjoms Mahļins, Domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

4.

Informatīvais ziņojums par jaunu autobusu iegādes nepieciešamību AS „Daugavpils satiksme”

 

Ziņotājs:

Romans Savickis, AS „Daugavpils satiksme” valdes loceklis

5.

Par ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7705 002, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7705, 18.novembra ielā 43, Daugavpilī, nojaukšanu

 

Ziņotājs:

Ivonna Funte, Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja