Šobrīd Daugavpilī

ĀRKĀRTAS Attīstības komitejas sēde Domes ziņas

302
ĀRKĀRTAS  Attīstības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes ĀRKĀRTAS Attīstības komitejas sēde 2019.gada 22.AUGUSTĀ, plkst. 9.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2.st.sēžu zālē

 

Darba kārtība

1.

Par Attīstības komitejas priekšsēdētāja pārvēlēšanu.

 

 

 

Ziņo:

I.Prelatovs, Domes priekšsēdētāja vietnieks

2.

Ziņojums par projekta “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” infrastruktūras risinājumu.

 

 

 

Ziņo:

D.Krīviņa, Domes Attīstības departamenta vadītāja

3.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domei pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”.

 

Ziņo:

G.Vanaga, Domes Jaunatnes nodaļas vadītāja