Šobrīd Daugavpilī

Igors Prelatovs apsveica Domes darbinieci Janīnu Ļeščovu nozīmīgā dzīves jubilejā