Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domesSociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 4.aprīlī plkst. 13:00, un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.
  2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai “Lielas ģimenes” no pamatbudžeta apakšprogrammas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

Ziņotājs - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Administratīvā departamenta vadītāja Ž.Kobzeva

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!