Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 2.februārī, plkst. 13.00, un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā.

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja M.Gerasimova

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!