Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2022.gada 6.oktobrī, plkst.13.00, un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par apropriācijas apstiprināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes "Sociālais dienests" pamatbudžeta programmai „Energoresursu cenu ārkartēja pieauguma samazinājuma pasākumi".

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītājas p.i. M.Gerasimova