Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2022.gada 18.augustā, plkst.13.00, un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par atbalstu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" dalībai Labklājības ministrijas ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īstenotā pilotprojektā "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" Nr. 9.2.1.1/15/1/001.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītājas p.i. M.Gerasimova