Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 4.augustā, plkst.13.00, un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītājas vietniece I.Saveļjeva

  1. Par grozījumu Daugavpils domes 2022.gada 24.februāra lēmumā Nr.99 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte”” maksas pakalpojumu cenrādi”.

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības  iestādes “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte”” vadītāja E.Kuzmina