Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 5.augustā, plkst.13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 

Darba kārtība:

 

1. Par grozījumu Daugavpils domes 2016.gada 08.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”.

2. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu”.

Ziņotājs – Pašvaldības Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna

 3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai "Ilgas" no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

          Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva