Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 21.janvārī, plkst.14.00 videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

  1. Par nodomu protokola noslēgšanu par plānoto sadarbību ārpusģimenes atbalsta centra pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībā.
  2. Par grozījumiem Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem “Priedīte” nolikumā.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna.