Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes  Sociālo jautājumu komitejas  priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 1.oktobrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

  1. Par atbalstu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” dalībai Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai - Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu” (“Social inclusion of vulnerable groups in Zarasai - Daugavpils cross-border region through development of integrated social care network”), Nr. LLI-550

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja L.Drozde