Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde darba kārtība 2020.gada 20.februārī, plkst.14.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

 

  1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

Ziņotājs: Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

  1. Par atļauju sadarbības līguma noslēgšanai ar Labklājības ministriju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” dalībai projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldības”.

Ziņotājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītājas p.i. E.Kuzmina