Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde 2019.gada 5.decembrī, plkst.14.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

1.

Par informatīvo ziņojumu par aprūpes nodaļas pakalpojuma uzsākšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis G.Semjonovs

 

 

2.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu sporta biedrībai “SOLIS PLUS” no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

 

 

Ziņotājs – Domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva