Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.10.2019, 14:32

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde 2019.gada 17.oktobrī, plkst.14.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē 

Darba kārtība:

1.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “ Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti”

 

 

2.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītājas p.i E.Kuzmina

 

 

3.

Par līdzekļu ieplānošanu lifta ierīkošanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēka.

 

 

4.

Par apropriācijas pārdali.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītājs V.Plonis

 

 

5.

Valsts nodarbinātības aģentūras Daugavpils reģiona nodaļas vadītājas J.Kornutjakas informatīvs ziņojums par subsidētām darba vietām personām ar invaliditāti 2020.gadā.