Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēde 2019.gada 7.februārī, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” nolikumā.

 

 

2.

Par Sociālā dienesta informatīvo ziņojumu.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja Nonna Jakubovska

 

 

3.

Bāriņtiesas informatīvais ziņojumus.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils Bāriņtiesas priekšsēdētāja  Elita Praņevska

 

 

4.

Informatīvs ziņojums par nodibinājuma „Sociālo pakalpojumu aģentūra” sniegtajiem pakalpojumiem Daugavpils pilsētā.

 

 

 

Ziņotājs – Latgales reģiona ģimeņu atbalsta centra „Daugavpils” vadītāja Inese Upe