Rezidējošo mākslinieku publiskās prezentācijas

Nedēļas garumā, no 12. līdz 19. jūlijam Eiropas Savienības finansētā projekta “Eiropas kultūra: Visi dažādi – visi vienlīdzīgi” ietvaros Rotko muzejā vienlaikus rezidē astoņi mākslinieki no Čehijas, Polijas, Lietuvas un Latvijas. Latviju rezidencē pārstāv Daugavpils mākslinieki Mairita Folkmane un Oskars Jansons.

Rezidence paredz mākslinieku radošo darbu un komunikāciju par vienlīdzību dzīvē, sabiedrībā un darba vidē. Esot vienotiem daudzveidībā, glezniecības valodā tiek pausta nostāja un sajūtas par realitāti, kur māksla ir gan izteiksme, gan instruments.

Ikvienam iespēja iepazīties tuvāk ar astoņiem starptautiskiem māksliniekiem publiskajās prezentācijās, kurās viņi iepazīstinās ar sevi un savu daiļradi.

Rezidences norit ar Eiropas Savienības CERV programmas finansējumu. Projekta vadošais partneris ir Ignalīnas rajona pašvaldība Lietuvā.

 

Ieeja bez maksas.

Sīkāk: https://rothkomuseum.com/julija-rotko-muzeja-vienlaikus-rezides-astoni-latvijas-un-arvalstu-makslinieki/

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!