Šobrīd Daugavpilī

Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde 2023.gada 7.decembrī, plkst.10.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

 Darba kārtība:

1.      Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu Daugavpilī” apstiprināšanu.

2.      Par saistošo noteikumu “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs” apstiprināšanu.

3.      Par saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus” apstiprināšanu.

Ziņo – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

4.      Par mantas nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaitē un ieguldīšanu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” pamatkapitālā.

Ziņo – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

5.      Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 27.04.2023. lēmumā Nr. 219 “ Par atbalstu projektam “Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide””

Ziņo - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!