Šobrīd Daugavpilī

Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde

Daugavpils domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde 2021.gada 7.oktobrī,  plkst. 10.00 Sēde notiks klātienē Domes sēžu zālē ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā (Zoom)

 

Darba kārtība:

1. Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam apstiprināšanu

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

2. Informatīvais ziņojums par Daugavpils cietokšņa teritorijas apsaimniekošanas aktuālākajiem jautājumiem

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības Tūrisma attīstības un informācijas aģentūras Cietokšņa pārvaldnieks J.Dukšinskis

 

3. Par finansiālā atbalsta sniegšanu centralizēto ūdenssaimniecības tīklu būvniecības

ieceres dokumentācijas izstrādei un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta

programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

Ziņotājs –  SIA „Daugavpils ūdens” valdes locekle J.Lapinska