Šobrīd Daugavpilī

Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde

Daugavpils domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde 2021.gada 21.oktobrī,  plkst. 10.00 Sēde notiks attālinātā režīmā (Zoom)

 

Darba kārtība:

1.Par izveidoto vērtību nodošanu projektu ,,Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes iestādes ēkā, Turaidas ielā 36, Daugavpilī" un ,,Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai" ietvaros.

2. Par projekta ,,Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai",

Nr.9.3.1.1/19/I/003 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.

3. Informatīvais ziņojums par projekta Nr.4.2.2.0/20/I/007 „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Saules ielā 7, Daugavpilī” sagatavošanas gaitu.

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa