Šobrīd Daugavpilī

Pilsētas saimniecības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejas sēde 2020.gada 14.maijā  plkst. 13.00 Videokonferences režīmā

Darba kārtība:

  1. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna.

  1. Par nekustamā īpašuma (ēku) Inženieru ielā 3, Daugavpilī, sakārtošanu, konservāciju vai nojaukšanu.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas  domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja S.Pupiņa.